29-05-2017

Biocidforordningen også relevant for træprodukter

Dansk Træforening deltog den 18. maj i et informationsmøde om biocidreglerne hos Miljøstyrelsen.

Mødet havde fokus på de produkter der sælges gennem landets byggecentre, herunder produkter til behandling af træ, samt overfladebehandlede og trykimprægnerede træprodukter.

Nedenfor præciserer vi indholdet af Biocidreglerne som har eksisteret siden 2013.

Hvad er et biocid?

Et biocid er et produkt hvis primære formål er at beskytte mod skadegørere såsom uønskede mikroorganismer, alger, svampe eller skadedyr.

Biocidforordningen skelner mellem biocidprodukter som fx desinfektionsmidler og insektspray mv, mens behandlede artikler kan være maling, lak mv. der indeholder biocider for at beskytte mod råd, lugt og misfarvning mv.

Forskellen ligger i hvad der vurderes at være produktets primære anvendelse og funktion.

Træ kan være en behandlet artikel der skal mærkes

Træprodukter kan godt være omfattet af biocidreglerne som såkaldt ”behandlet artikel”, hvis et træprodukt har undergået fx en biocidholdig overfladebehandling.

  • For behandlede artikler gælder det at de skal mærkes, men de behøver ikke særskilt godkendelse. Der må desuden kun være anvendt godkendte aktivstoffer. Mærkningen behøver ikke foretages på selve varen, men kan fremgå på emballage eller følgeseddel mv.
  • Til sammenligning skal hvert biocidprodukt opnå særskilt godkendes før det må markedsføres.

Eksempel

Som eksempel blev nævnt et træprodukt fra Brasilien overfladebehandlet med en olie, hvor det aktive stof ikke var godkendt i EU. Træproduktet var derfor ikke lovligt at markedsføre i EU.

Det er derfor vigtigt at man sikrer sig at der anvendes lovlige aktivstoffer.

Mere information

Miljøstyrelsen besvarer spørgsmål fra virksomheder ved henvendelse til mst.dk/biocideshelpdesk.

Du kan også søge mere information om forordningen her:

  • Miljøstyrelsens hjemmeside biocidinfo.dk rummer yderligere information om biocider og behandlede artikler
  • European Chemicals Agency (ECHA) er EU’s myndighed på området. På ECHA’s hjemmeside kan du finde information om vurderingen af aktivstoffer og godkendte biocidprodukter.

Om Biocidforordningen

Biocidforordningen har været i kraft siden 1. september 2013 og har til formål at sikre et højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljø, og skabe ensartede regler på tværs af EU.

Forordningen gør det enklere og billigere at markedsføre biocidprodukter i et andet EU-land og gør det nemmere at få godkendt mindre skadelige produkter. Forordningen skal desuden sikre at biocidprodukter faktisk er effektive og har den tiltænkte virkning.

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig vedr. egne produkter, så kontakt os, så vi kan hjælpe dig videre.