Dansk Træforening arbejder for at styrke det gode image for træ som materiale og arbejder for en økonomisk velfungerende træbranche i Danmark.

Dansk Træforening ønsker at fremme handel med træ fra bæredygtigt forvaltede skove og samtidig sikre at medlemmerne tager hensyn til de ansatte samt natur og miljø i Danmark såvel som i leverandørlandene.

Dansk Træforening og dens medlemmer ønsker at fremme sine interesser gennem en positiv, proaktiv, transparent og konstruktiv ageren.

Derfor har Dansk Træforening vedtaget et sæt grundlæggende principper – en Code of Conduct – som medlemmerne forpligtes til at overholde i deres daglige virke.

Denne Code of Conduct betragtes som Dansk Træforenings fælles overordnede miljøpolitik. Individuelle medlemmer kan frit formulere en individuel og mere detaljeret miljøpolitik, som tager afsæt i og inkorporerer nærværende Code of Conduct.

Denne Code of Conduct er bindende for medlemmerne af Dansk Træforening.

Dansk Træforening har nedsat et klagenævn, som behandler klager under Code of Conduct i overensstemmelse med den gældende forretningsorden.

Sådan kommer du videre:

Print Friendly, PDF & Email