29. januar 2018

CONCITO, Danmarks grønne tænketank: ”Brug mere træ i byggeriet og plant flere træer”

CONCITO peger i en artikel på, at vi har behov for at bruge mere træ i byggeriet for at komme i mål med vores klimaforpligtelser.

Træ har mindre klimabelastning end andre byggematerialer og træ i byggeri er et effektivt kulstoflager.

Og så har verden brug for mere skov, klog skovdrift og bedre bevarelse af den eksisterende skov.

Læs hele artiklen hos CONCITO.

Print Friendly, PDF & Email