1. marts 2017

Dansk Træforening vedtager nye Salgs- og Leveringsbetingelser

Dansk Træforening har moderniseret og justeret aftalegrundlaget TRÆKON, som er foreningens salgs- og leveringsbetingelser for plade- og hårdttræssektionen. TRÆKON version 2017 trådte i kraft 1. marts 2017 og erstatter dermed TRÆKON 2002.

TRÆKON afspejler branchens sædvaner og kutymer og udgør det grundlæggende fundament at handle på. TRÆKON finder anvendelse som aftalegrundlag for medlemmernes salg til professionelle kunder.

Betingelser ajourført

Moderniseringen indebærer, blandt andet at en række forældede begreber og betingelser er fjernet og at aftalegrundlaget er ført ajour med gældende lovgivning på området.

Se de nye Salgs- og Leveringsbetingelser på Dansk Træforenings hjemmesideunder under Salgs og leveringsbetingelser eller direkte via dette link: TRÆKON [Version 2017]