07-06-2017

Den toldfrie pladekvote er udtømt

Coniferous plywood quota er nu opbrugt. Kvoten blev udtømt pr. 26.05.2017. Kvoten har således oplevet efterspørgsel på niveau med 2015, men lavere end i 2016, hvor kvoten blev udtømt allerede den 17. maj.

Her på hjemmesiden kan du se de generelle toldsatser som gælder ved import til EU, når kvoten er opbrugt: http://dktimber.dk/coniferous-multiplex-quota-status-og-info/ (kræver login)

Bemærk i øvrigt de særlige toldsatser der pålægges ved samhandel med Ukraine jf. frihandelsaftalen mellem EU og Ukraine der trådte i kraft pr. 1. januar 2016.