17. august 2017

Der er gang i det danske CLT-byggeri

Visualisering: Vilhelm Lauritzen arkitekter.

CLT er for alvor ved at finde fodfæste i dansk byggeri. Flere og flere progressive aktører har fået øjnene op for de mange fordele som massivtræsbyggeri tilbyder – både byggeteknisk og miljømæssigt.

Mens højhuse af CLT skyder op i en række lande omkring os finder CLT i stigende grad anvendelse herhjemme i mere traditionelle bebyggelser.

Det er meget glædeligt, at der i byggeriet er virksomheder, der tør gå foran og anvise nye veje mod et bæredygtigt byggeri.

Senest har entreprenørvirksomheden Adserballe & Knudsen lanceret deres store satsning på CLT, som er et målrettet valg for at positionere sig i markedet for bæredygtigt byggeri.

Efterspørgsel på bæredygtighed

“Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores tømrerhjerter banker for det her materiale. Der er store byggetekniske og CSR-mæssige fordele, som vi finder helt naturligt at inkorporere i vores forretning, så vi håber selvfølgelig, at myndighederne vil se med nysgerrige øjne på mulighederne med CLT i den kommende tid” siger administrerende direktør Karsten Hjarsø.

Både arkitekter, entreprenører, ingeniører og landskabsarkitekter arbejder sammen om Bolig-træ. Foto: Jonas B. Whitehorn.

Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er i disse år stærkt stigende, hvorfor træhusbyggeri vinder kraftigt frem. Udbredelsen af CLT på det danske marked er stadig begrænset, ikke mindst på grund af de danske myndighedskrav til brand og lyd.

Karsten Hjarsø er bevidst om, at træhusbyggeri generelt er forbundet med øget risiko på grund af myndighedernes krav. Derfor ærgrer det også, at de større entreprenører forholder sig afventende.

“Markedet skriger på nye, bæredygtige materialer med høj genanvendelighed, og der skal ikke være tvivl om, at det ville være lettere at presse CLT igennem hos myndighederne, hvis der var større pionerånd blandt de store spillere i byggebranchen” siger Karsten Hjarsø.

Mange fordele med CLT

Entreprenøren er aktuelt i gang med flere projekter med CLT i tæt samarbejde med bygherrer og arkitekter, f.eks. byggeriet Timianhaven, en rækkehusbebyggelse med 44 boliger som arkitektfirmaet Vandkunsten har tegnet.

“Vi er også meget interesseret i CLT. Det er bæredygtigt, smukt og giver et godt indeklima – derfor var vi glade for, at der var nogle, der ville tilbyde den byggeteknik. Vi havde ikke valgt den løsning på projektet, fordi vi regnede med, at det ville blive for dyrt. Men Adserballe & Knudsen kunne tilbyde CLT til samme pris, så det var vi rigtigt glade for” siger Søren Nielsen, partner i tegnestuen Vandkunsten.

“Det havde været lettest at projektere med en kendt teknik, og vi kan godt mærke i projekteringen, at det er nyt for nogle. Men egentlig håndterer vi projektet på samme måde, som hvis vi byggede med betonelementer i forhold til kommunikationen og granskning af elementtegninger fra leverandøren. Koordination i forbindelse med granskning er ultravigtig – et kritisk element i projektering, som vi også kender fra beton” siger Søren Nielsen, som havde frygtet, at tilbudsgiverne ville foreslå løsninger i beton.

Derudover er entrepenøren en del af Boligselskabet Sjællands Bolig-træ-projekt, der skal resultere i mindst 200 CLT-boliger på Sjælland. 113 boliger er allerede i støbeskeen, hvoraf 44 boliger skal ligge ved Skademosen i Trekroner og 69 boliger skal ligge på Køgevej i Ringsted.

Også arkitekterne på Bolig-træ-projektet er begejstrede for CLT-tilgangen:

”Der er en langt større frihedsgrad til at lave gode planløsninger. Her arbejder vi med træelementer, der kan laves i snart sagt alle mål”, forklarer arkitekt Michael Schytt Poulsen fra Vilhelm Lauritzen arkitekter. Han peger på, at andre byggesystemer ofte er begrænset af præfabrikerede moduler, der skal transporteres på lastbil.