22-06-2017

ETTF nyhedsbrev: Myanmar special edition

Den seneste specialudgave af ETTF-nyhedsbrevet ser på de seneste spørgsmål vedrørende Myanmar og bestræbelserne på at verificere lovlighed og især træets oprindelse, der skal til for at efterleve EU’s tømmerforordning, EUTR.

Nyhedsbrevet dækker også de EUTR-kompetente myndigheders undersøgelser af nylige beskyldninger om at ulovlig teakimpor fra Myanmar og at ETTF anbefaler alle kompetente myndigheder at vedtage fælles retningslinjer på området, hvilket ikke aktuelt er tilfældet.

Dansk Træforening medvirker i nyhedsbrevet vedrørende danske virksomheders import af teak, som er indstillet efter Naturstyrelsen vurderede at der ikke præsenteres en tilstrækkelig due diligence. De danske virksomheder accepterer situationen, men er ikke tilfredse med at europæiske kolleger kan fortsætte importen i lande hvor myndighederne forvalter regelsættet anderledes end i Danmark.

Læs nyhedsbrevet her