02-05-2017

EU parlamentet vil dæmme op for afskovning gennem forbrug af landbrugsprodukter

Stigende efterspørgsel på soja, kød og palmeolie i Europa risikerer at føre til illegal afskovning i troperne. Det vil EU-parlamentet nu dæmme op for med nyt initiativ.

I mere eller mindre ubemærkethed stemte EU-parlamentet i sidste måned for en beslutning der skal dæmme op for den afskovning der følger af at EU importerer store mængder landbrugsprodukter, primært palmeolie, men også soja og kød.

DET er godt nyt for verdens skove – og i særdeleshed for de tropiske skove.

Afskovning skyldes konvertering til landbrugsjord

Hvert år omlægges store arealer af tropisk regnskov til landbrugsjord for at imødekomme den stigende europæiske efterspørgsel efter landbrugsprodukter.

Faktisk anfører EU-Parlamentet at konverteringen til landbrugsjorder er den primære årsag til den globale afskovning. Og ofte sker konverteringen illegalt.

Inspiration fra træområdet

Det vil EU-parlamentet gerne dæmme op for og parlamentet er kraftigt inspireret af hvad EU er lykkedes med på træområdet med etablering af FLEGT-handlingsplanen, herunder frivillige partnerskabsaftaler med producentlande, EUTR –lovgivning mod ulovligt træ samt etablering af nationale offentlige indkøbspolitikker med fokus på bæredygtigt træ.

EU-parlamentet opfordrer således EU-Kommissionen til at vedtage en EU-handlingsplan mod skovrydning og skovforringelse, som indeholder konkrete lovgivningsinstrumenter for at sikre at ingen forsyningskæder eller finansielle transaktioner kan kobles til afskovning eller forarmelse af skoven.

Resolutionen er i sig selv ikke bindende, men EU Parlamentet sender med afstemningen et meget klart signal om den politiske retning man ønsker at gå.
Det skal blive meget interessant at følge den videre proces for hvordan EU vil tage hånd om den primære årsag til at verden stadig mister skov.