13-06-2017

EUTR & Cameroun: Hollandsk retsafgørelse

Virksomheden Fibois BV blev i 2016 sanktioneret af de hollandske EUTR-myndigheder for at have købt træ fra virksomheden CCT (Compagnie de Commerce et Transport) i Cameroun og markedsført i Europa.

Virksomheden ankede den oprindelige afgørelse, men nu har en hollandsk retsinstans sat punktum for sagen med en nylig afgørelse.

Afgørelse central

Afgørelsen rummer en række centrale punkter, som ikke blot relaterer sig specifikt til Cameroun, men som er af generel vigtighed for virksomheder der er omfattet af EUTR:

  • Afgørelsen gør det klart at en virksomhed ikke alene kan forlade sig på officiel dokumentation udstedt af offentlige myndigheder i lande med høj korruptionsrisiko og veldokumenteret ulovlig skovhugst.
  • Den kompetente myndighed kan forlange fuld dokumentation i alle led af forsyningskæden, herunder skovningstilladelser og transportdokumenter mm.
  • Afgørelsen fastholder at virksomheden ikke har udført tilstrækkelig due diligence. Virksomheden har ikke kunnet sammenkæde de forarbejdede kævler til den dokumentation der blev fremlagt vedrørende skovning.
  • Afgørelsen afviser virksomhedens påstande om at en uafhængig tredjepart har gennemført verifikation af dokumentation, idet der ikke foreligger dokumentation herfor fra en uafhængig tredjepart.
  • Afgørelsen giver myndigheden medhold i at virksomheden ikke har været grundig nok til at gennemføre risikovurdering og risikominimering ved køb af træ fra CCT, når der samtidig forelå kritiske oplysninger om virksomheden fra Greenpeace og en anden NGO i Cameroun.
  • Endelig afviser retten at den kompetente myndighed skulle have gjort mere for at understøtte og vejlede virksomheden i at gennemføre due diligence ligesom retten afviste virksomhedens påstand om at myndigheden skulle have tilføjet krav udover EUTR.

Det var oprindeligt Greenpeace der rejste sagen overfor de hollandske EUTR-myndigheder.

Læs mere om sagen hos Forest Trends: http://forest-trends.org/blog/2017/06/07/dutch-court-ruling-helps-curb-illegal-timber-trade/