EU-Kommissionen vedtog i 2003 den såkaldte FLEGT handlingsplan for at dæmme op for illegal skovhugst og rydning af verdens skove.

FLEGT står forForestLawEnforcement,Governance andTrade og kan oversættes til Skovlovshåndhævelse, Forvaltningspraksis og Handel.

Handlingsplanen udstikker en række initiativer der sammenkæder god forvaltningsskik i udviklingslandene med juridiske handelsinstrumenter og den løftestang som EU’s indre marked udgør.

Blandt de vigtigste initiativer i FLEGT-handlingsplanen er:

 • Udvikling af frivillige partnerskabsaftaler (VPA) mellem EU og producentlande og en tilhørende licensordning. Når der er indgået partnerskabsaftale, får producentlandet en licens som blåstempler, at det eksporterede træ er lovligt fældet i – eller lovligt importeret til – det pågældende partnerland, før eksport til EU. Trævarer uden licens bliver samtidig nægtet adgang til EU.
  Læs mere under FLEGT partnerskabsaftaler – VPA
 • Støtte tilforbedret forvaltning,kapacitetsopbygning og om nødvendigt ændret lovgivning, så det tømmerproducerende land kan opnå en FLEGT-licens.
 • Overvejelser om etablering af lovgivning, der bredt forhindrer import af illegalt træ til EU, med særlig fokus på træ uden FLEGT licens, dvs. træ fra lande der ikke indgår partnerskabsaftale (VPA) med EU. Dette førte i 2010 til etableringen af EU Timber Regulation.
  Læs mere under EU Timber Regulation
 • Udvikling afoffentlige indkøbspolitikker for træ i EU’s medlemslande, der giver præference for indkøb af lovligt produceret træ
  Læs mere under Offentligt indkøb af træ
 • Tilskyndelse af denprivate sektortil at indføreindkøbspolitikkerder udelukker illegalt træ fra deres forsyningskæde.
  Læs mere om Dansk Træforenings miljøpolitik her

Sådan kommer du videre

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside om EU’s arbejde for at dæmme op for illegal skovhugst og handel med illegalt træ: Illegal logging/FLEGT Action Plan

Få en nærmere introduktion til FLEGT igennem nedenstående oversigtsdokumenter:

 

Print Friendly, PDF & Email