Dansk Træforening samler såvel danske som udenlandske virksomheder med væsentlig import af træ til Danmark.

Dansk Træforenings formål er defineret i vedtægternes § 2:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes kollektive interesser, herunder ved fælles optræden under forhandlinger med myndigheder og med udenlandske og indenlandske organisationer samt i anliggender, som efter bestyrelsens skøn i øvrigt naturligt varetages af foreningen.”

Et medlemskab af Dansk Træforening giver adgang til et stort professionelt netværk – nationalt og internationalt.

Dansk Træforening er også en beredskabsforening, som med kort varsel kan agere på både individuelle og kollektive trusler og problemer i relation til import af træ og træbaserede produkter uanset oprindelsen.

Ligeledes er foreningen rammen for kolleger og konkurrenters mulighed for at mødes og udveksle synspunkter og formulere holdninger.

Print Friendly, PDF & Email