24. februar 2017

Global Witness sætter fokus på EUTR og træimport fra DR Congo

Global Witness EUTR træimport DR Congo.NGO’en Global Witness, sætter på baggrund af en nylig rapport, fokus på EUTR og europæiske virksomheders og myndigheders håndtering af træimport fra DR Congo.

Rapporten fokuserer på den største træeksportør i DR Congo – Cotrefor (tidligere kendt som Trans-M), som beskyldes for systematisk ulovlig træfældning, skatteunddragelse og slavelignende arbejdsforhold for firmaets ansatte.

Global Witness sætter ydermere Cotrefor i forbindelse med terrorgrupper og organisationer, der er sanktioneret af de amerikanske skattemyndigheder.

Vi opfordrer medlemmer, der importerer træ fra DR Congo til at udvise stor agtpågivenhed og tage højde for nye oplysninger som led i due diligencearbejdet.