21. maj 2018

Danwatch og Ekstrabladet har igennem de seneste måneder intenst jagtet eksempler på urent trav i danske virksomheders handel med træ. Det har for en række medlemmer af Dansk Træforening afstedkommet nøje gennemgang af leverandøraftaler – lige fra skovning til forarbejdning på savværk og efterfølgende eksport.

Medlemmerne af Dansk Træforening er underlagt restriktiv lovgivning af både danske myndigheder og myndigheder i de lande de opererer i, herunder i Brasilien. Derfor bruger medlemmerne mange ressourcer på at sikre lovligheden af det træ de importerer, at overvåge arbejdsvilkår- og metoder og at kunne dokumentere alle handler i hele værdikæden.

I Danmark er der kun ganske få aktører, der beskæftiger sig med træ, men fælles for dem er, at de opererer under ekstrem bevågenhed. Vi er tilhængere af øget transparens i værdikæden og har ikke noget imod at blive kigget over skulderen, hvis det kan lede til mere robust due diligence.

Dialog og dobbelttjek

Vi har siden januar haft en tæt dialog med de af vores medlemmer, som importerer træ fra Brasilien.
Vi har drøftet deres due dilligence-processer, deres kontrolsystemer og hjulpet dem med at indhente ny dokumentation og sikre sporbarhed hos de leverandører, som kunne være under mistanke.

Nu har de dobbelttjekket alt her i foråret, og det er vores klare indtryk, at der ikke er importeret ulovligt træ til Danmark til vores medlemmer.

I Dansk Træforening ærgrer man sig over det ensidige billede som Danwatch tegner af importørerne af internationalt træ, og man ser med bekymring på den tiltagende tendens, der er til at kriminalisere handelen med tropisk træ.

Medlemmerne arbejder målrettet

Medlemmerne af Dansk Træforening arbejder både omhyggeligt og samvittighedsfuldt for at opretholde et langsigtet forretningsgrundlag for handel med tropisk træ, som hviler på lovlig og bæredygtig skovforvaltning.

Det betyder at medlemmerne målrettet arbejder med:
• At sikre dokumentation for ordentlighed og lovlighed i alle led i værdikæden
• Kritisk leverandørdialog og leverandørbesøg på både savværker og i skove
• Dialog og inddragelse af lokale NGO’er og myndigheder for at sikre transparens i værdikæden
• Leverandørudvælgelse og forenkling af forsyningskæder
• At sikre større mængder PEFC- og FSC-certificeret træ.

Spørgsmål til sagen og branchens arbejde mod ulovligt træ kan rettes til:
Jakob Rygg Klaumann, direktør, 45875400, jakob@dktimber.dk

Print Friendly, PDF & Email