17. marts 2017

Højeste trælastimport i 7 år

Ifølge Dansk Træforenings importstatistik blev der i 2016 importeret godt 1.343.000 m3 trælastvarer. Det ca. 94.400 m3 mere end i 2015, hvilket svarer til en fremgang på +7,6%.

Det er hovedsageligt Sverige, der udløser stigningen med en importfremgang på 10,2 % (+86.400 m3), ligesom importen fra Polen (+18.000 m3), Norge (+5.200 m3), Letland (+4.300 m3) og Tyskland (+4.100 m3) er gået frem.

Importen er imidlertid reduceret fra Finland med 10,2 % (-12.400 m3) og 12,9 % fra Litauen (-7.900 m3).

Sverige har øget sin position som største leverandør og står nu for 69,7 % af al trælastimport til Danmark (68,1% i 2015). Finland er fortsat næststørst, men andelen er reduceret til 8,1 %.

Importen i 2016 er den højeste siden 2010, hvor mængden er steget ca. 10,5 %. Efter lavpunktet i 2012 er importen steget med 20,1 %.