1. marts 2017

Input til foreningens arbejde på trælastområdet

I forlængelse af det faglige oplæg, om brandimprægnering af træprodukter den 28 marts, inviteres foreningens trælastmedlemmer til en drøftelse af foreningens arbejdsområder inden for trælastområdet.

Foreningen arbejder med en række brede emner, aktuelt blandt andet en indkøbspolitik for bæredygtigt træ og EU’s Tømmerforordning hvis implementering har betydning for alle medlemmer.

Input fra trælastmedlemmerne

Sekretariatet vil gerne høre input fra trælastmedlemmerne, så der kan sættes den rette kurs for foreningens arbejde på trælastområdet.

  • Er der emneområder medlemmerne kunne tænke sig at få belyst?
  • Er der aktiviteter af faglig eller social karakter som foreningen bør tage op?
  • Hvad savner medlemmerne i deres hverdag og hvordan kan foreningen bedst understøtte medlemmernes forretning?

Vi ser frem til en åben drøftelse der kan medvirke til at tilpasse foreningens arbejde til medlemmernes behov.

Tilmelding bedes sendt til dktimber@dktimber.dk

Vel mødt!