iucnredlist_logo

IUCN’s rødliste

Udover CITES bør man holde sig orienteret om rødlisten fra IUCN (International Union for Conservation of Nature).

For træarter der er anført som truede på rødlisten er der særlig grund til agtpågivenhed.

Listerne opererer med forskellige trusselsniveauer:

  1. Extinct
  2. Extinct in the wild
  3. Critically endangered
  4. Endangered
  5. Vulnerable
  6. Near threatened
  7. Least concern

Critically endangered, Endangered og Vulnerable udgør tilsammen kategorien ’Threatened’.

Der laves ikke separate udtræk på træarter, så den giver ikke en færdig liste over særligt belastede arter. Den kan i stedet benyttes som opslagsværk med indgang for den individuelle art – benyt det latinske artsnavn for at være sikker.

Se mere på http://www.redlist.org/

Print Friendly, PDF & Email