Kontingentstruktur for medlemskab af Dansk Træforening

Kontingentet består af to dele:

  1. Medarbejderbaseret basiskontingent plus
  2. Omsætningsbaseret kontingent
    1. …hvis trælast eller industri, så er kontingentet baseret på fast pris
    2. …hvis plader eller hårdttræ, så er kontingentet baseret på omsætningen, gradueret efter størrelse.

Der regnes på totalomsætning af træbaserede varer og der sondres ikke mellem indenlandsk og udenlandsk omsætning.

Kontingentsatser gældende fra 1. januar 2019

Figur 1 Kontingentstruktur. Den enkelte virksomheds kontingent fremkommer som summen af det medarbejderbestemte basiskontingent, plus fast kontingent for trælastmedlemmer afhængig af kategori eller det omsætningsbaserede kontingent for øvrige medlemmer.

Modellen er baseret på årlig indeksregulering.

Print Friendly, PDF & Email