20. april 2017

Markedskontrol af byggevarer i 2017

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har oplyst at de i 2017 vil gennemføre en bred markedskontrolindsats rettet imod fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, som er omfattet af en harmoniseret standard.

Markedskontrollen sker som opfølgning på styrelsens informationsindsats ”Kend din Byggevare”, som blev lanceret 1. november 2016.

Styrelsen har ikke meldt mere konkret ud hvilke byggevarer der vil være genstand for markedskontrollen.

Baggrunden for markedskontrollen er, at det tidligere har vist sig, at mange fabrikanter af byggevarer har udfordringer med korrekt udfyldte ydeevnedeklarationer og CE-mærker.
Derudover er der blandt byggebranchens aktører forskellige opfattelser af, hvad CE-mærkningen af byggevarer betyder, og hvornår en byggevare skal CE-mærkes.

Styrelsen har gennemført en bred informationsindsats, blandt andet med udgivelsen af Pjecerne ’Kend din byggevare’ med fokus på de krav, der gælder for fabrikanter, importører og distributører af byggevarer.

Læs mere om markedskontrollen og kravene til CE-mærkning på dktimber.dk find link til hjemmesiden
Og på www.kenddinbyggevare.dk

Læs mere om CE-mærkning af byggevarer: