Code of Conduct

Som en del af Dansk Træforenings miljøpolitik har medlemmerne vedtaget et sæt grundlæggende principper – en Code of Conduct – som medlemmerne er forpligt til at overholde i deres daglige virke.

Miljøpolitik i Dansk Træforening

Due Diligence

Dansk Træforening stiller en Due Diligence ordning til rådighed for sine medlemmer, så de bliver i stand til at efterleve bestemmelserne i EU’s tømmerlovgivning, EUTR.

Dansk Tfæroenings due diligence er en del at foreningens miljøpolitik

Print Friendly, PDF & Email