23. marts 2021

Den europæiske træsektor har udgivet en bog, som kort ridser op, hvorfor træ og træbyggeri er en kilde til at reducere CO2-udledningerne, nå klimamålene og samtidig bane vejen for en stærk bioøkonomi. Bogen er netop udkommet på dansk.

Ingen kan længere være i tvivl om, at den globale økonomi skal fungere i harmoni med miljøet. I stedet for overudnyttelse af klodens ressourcer er der behov for en cirkulær bioøkonomi, som gør brug af fornybare materialer og produkter med lavt kulstofindhold – som fx træ.

Den europæiske træsektor leverer alternativer til fossile og CO2-tunge materialer fra bæredygtigt forvaltede skove og forarbejder dem på en ressourceeffektiv måde, der minimerer spild og forbedrer cirkulariteten.

Nu har sektoren også leveret en bog, der fortæller om alle de steder, hvor træ kan spille en nøglerolle i udviklingen af den bioøkonomi, vi skal udvikle til gavn for både klimaet og økonomien. Bogen ”Træ bygger bioøkonomien” er netop oversat til dansk.

Træ viser vejen
Uanset hvordan man ser på det, står det mere og mere klart, at træ er det materiale, vi først og fremmest skal basere bioøkonomien og de cirkulære økonomiske modeller på.

Træ er en fornybar ressource, der ikke kræver andet end luftens CO2 og solens stråler for at vokse op – og der kommer hele tiden mere og mere træ i danske og europæiske skove.

Produkter af træ fungerer som et lager, der kan holde CO2 ude af atmosfæren i meget lang tid, og så koster det meget lidt CO2 at forarbejde træ. Som tommelfingerregel sparer vi to tons CO2, hver gang vi bruger en kubikmeter træ i stedet for fx stål eller beton.

Træ kan genbruges og genanvendes i masser af nye produkter, og ved slutningen af dets livscyklus kan det bruges som vedvarende, CO2-neutral energikilde.

Alt, hvad vi producerer af fossilt kulstof, kan vi producere fossilfrit af træ. De kemiske byggeklodser er de samme. Allerede nu bruges træ til brændstof, fødevarer, tøj, kosmetik og tusindvis af andre produkter.

Kæmpe potentiale
Vi har endnu kun set begyndelsen, når det kommer til at realisere træs potentiale.

Træteknologien udvikler sig hele tiden. Nye innovative træprodukter som CLT og LVL gør det muligt at bygge bedre, større og højere i træ. Samtidig bliver træs naturlige holdbarhed hele tiden forbedret gennem forskning og udvikling af miljøvenlige behandlingsmetoder.

Livscyklusanalyser understreger træs minimale miljøpåvirkning fra vugge til grav sammenlignet med alternative materialer. Mere træ i byggeriet giver store klimafordele, der realiseres her og nu. Det anslås, at træbyggeri kan nedbringe CO2-udslippet med 50 procent i forhold til konventionelle byggematerialer.

Den europæiske træindustri leverer desuden et afgørende økonomisk bidrag. Den består af mere end 170.000 store og små virksomheder, der tilsammen beskæftiger en million mennesker og bidrager med omkring 133 milliarder euro om året til EU’s bruttonationalprodukt.

Skal vi nå EU’s målsætning om en CO2-reduktion på 55 procent inden 2030, er der derfor al mulig grund til at vende blikket mod træsektoren – og mod ”Træ bygger bioøkonomien”.

Læs Træ bygger bioøkonomien (pdf)

Print Friendly, PDF & Email