D. 14. August 2017

Ny hjemmeside for tropisk træ på vej

Dansk Træforening har indledt samarbejde med ETTF og organisationen ATIBT, Association Technique International des Bois Tropicaux, for at understøtte brugen af tropisk træ.

ATIBT skal skabe en international hjemmeside om tropisk træ: ’mytropcialtimber.org’ for at samle den ofte meget spredte viden om tropisk træ. ETTF og vore søstertræforeninger i Europa deltager også i samarbejdet, som er finansieret af STTC.

Dansk Træforening bidrager til at lave en dansk del af siden til et dansk publikum.

Siden skal blandt andet oplyse om arter, egenskaber og anvendelser for tropisk træ.

Siden skal også rumme en platform for leverandører af tropisk træ.

Foreningens medlemmer får mulighed for at få deres egen virksomhedsprofil på hjemmesiden og vi er i gang med at indhente oplysninger fra medlemmerne.

ATIBT er en førende videninstitution for tropisk træ og har siden stiftelsen i 1951 arbejdet teknisk og videnskabeligt for at udbrede kendskabet til tropisk træ og forståelsen for tropisk skovdrift.

ATIBT har udarbejdet en række tekniske publikationer om tropisk træ.