17-05-2017

Pladeimport status quo

Krydsfiner og spånplader

Ifølge Dansk Træforenings importstatistik for træbaserede plader, endte importen krydsfiner og spånplader i 2016 på knap 476.000 m3. Der er således tale om en ganske lille stigning på 0,7 %, i forhold til året før, og pladeimporten kan dermed betegnes som status quo.

Den samlede status dækker imidlertid over både fremgang og tilbagegang, idet importen af spånplader er reduceret med omkring 20.000 m3 (-7,7 %), hvorimod importen af krydsfiner er gået frem med ca. 25.000 m3 (+12,9 %).

Fremgangen for krydsfiner består især af øget import fra Brasilien, som er gået frem med næsten 34 %, og som nu er det største leverandørland foran Finland, Tyskland, Rusland og Chile.

Den ret markante tilbagegang for spånplader gælder især importen fra Tyskland og Polen, der er reduceret med hhv. 23.500 m3 (-18%) og 5.000 (-16 %).

Træfiberplader

For importen af træfiberplader har alle måneder vist fremgang med samlet status på +15,2 % over sidste års niveau (målt i værdi).

Se flere detaljer i den fulde under Importstatistik Plader (kræver adgangskode).

Afvigelse fra tidligere års statistikker

Som den skarpe iagttager måske har bemærket, så afviger dette års statistik fra tidligere års statistikker, idet det summerede tal for 2015 i nærværende statistik er ca. 75.000 m3 eller knap 14 % lavere end i den statistik vi udsendte sidste år.

Vi er i dialog med Danmarks statistik, som oplyser at der er gennemført en større korrektion af datagrundlaget fra 2005-2016, hvilket er årsag til afvigelsen.