16. juni 2021

Dansk Træforening har netop sat som mål, at andelen af dokumenteret bæredygtigt træ i 2025 skal stige til 95 procent i de produkter, medlemmerne importerer til Danmark. En større andel af certificeret træ skubber på den grønne omstilling og skiftet til en bæredygtig bioøkonomi.

Langt størstedelen af det træ, vi bruger herhjemme i fx byggerier, køkkener og møbler, stammer fra udlandet – hovedsageligt fra vores nære nabolande i Skandinavien og Europa, men også fra lande, der producerer tropisk træ.

Samfundet står på tærsklen til den grønne omstilling og en bæredygtig bioøkonomi, og derfor får vi brug for endnu mere træ. Og det er fuldstændig uproblematisk, så længe det træ, vi bruger, er bæredygtigt produceret.

Dansk Træforenings medlemmer står for en stor del af importen af træ til Danmark og forsyner den træsektor, som skaber beskæftigelse og bidrager direkte til BNP med 32 milliarder kroner om året.

”Vi tager ansvar for, at det træ, der kommer ind i landet, stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og i overvejende grad er certificeret efter de internationalt anerkendte FSC- eller PEFC-ordninger. Faktisk er hele 89 procent af det træ, vores medlemmer importerer, certificeret. På årets generalforsamling har vi netop vedtaget, at den andel skal stige til 95 procent i 2025,” fortæller Jakob Rygg Klaumann, direktør i Dansk Træforening.

Færre fossile råstoffer – flere fornybare ressourcer

Politikerne taler mere og mere om CO2-reduktioner og grøn omstilling. Forbrugerne kræver flere og flere varer, der er bæredygtigt og ansvarligt produceret, og som tager hensyn til natur og klima.

Også byggesektoren rykker på sig og vender nu blikket mod materialevalget i stedet for som hidtil kun at fokusere på driften af en bygning. Senest har folketinget vedtaget en ny national strategi for bæredygtigt byggeri, som skal begrænse sektorens klimapåvirkninger og ressourceforbrug.

I byggeriet vil træ helt naturligt komme til at indtage en større rolle, blandt andet fordi materialet har klare klimafordele i forhold til fx beton eller stål. Men i det hele taget står træet centralt i den grønne omstilling, fordi det viser vejen væk fra fossile og ikke-fornybare råstoffer og hen til et samfund og en økonomi, der er baseret på fornybare materialer.

”Ved at sætte ambitiøse mål og skrue yderligere op for mængden af dokumenteret bæredygtigt træ er vi med til at stimulere markedet og understøtte den gode bevægelse henimod et grønnere samfund. Jo mere certificeret træ, vi køber og importerer til Danmark, desto større bliver trykket på producenter i hele verden for at omlægge produktionen og tage de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn, som en certificering kræver,” uddyber Jakob Rygg Klaumann.

Skoven skal blive ved at være skov

Bæredygtigt træ efter FSC og PEFC’s standarder sikrer ikke blot, at skoven vedbliver at være skov. De sikrer også, at skovens evne til at optage og lagre CO2 opretholdes, de sikrer ordentlige arbejdsforhold for skovarbejderne, og de tager hensyn til skovens dyr og planter og fremmer biodiversiteten.

Med en certificering er der også fuld sporbarhed igennem hele værdikæden – lige fra træet står i skoven til det færdigt forarbejdede produkt.

”Certificeret træ er en uundværlig spiller i kampen for at nå frem til en bæredygtig bioøkonomi, hvor vi opretholder vores velstand uden samtidig at ødelægge planeten. Hos Dansk Træforening vil vi gøre vores bedste for, at den kamp bliver én, vi vinder,” slutter Jakob Rygg Klaumann.

Print Friendly, PDF & Email