9. marts 2017

Træ skal være et naturligt valg ved fleretagers byggeri i Danmark

Med målsætningen om at “Træ skal være et naturligt valg ved fleretagers byggeri i Danmark” fortsætter InnoBYG spireprojektet, der blev startet i 2016.

Med det ambitiøse mål er det nødvendigt med en vedholdende og samlende indsats blandt byggebranchens interessenter på området. Derfor er det glædeligt at det er lykkedes at finde en model der tillader af køre netværkets aktiviteter videre.

Netværket fortsætter under titlen ”Netværket for Højhuse i Træ” og har ligesom i 2016 Teknologisk Institut som tovholder.

Notater om brandforhold og state of the art

I forbindelse med netværkets første år blev der blandt projektdeltagerne opsamlet erfaring gennem litteratur, interviews, og aktiviteter som workshops, nationale og internationale studieture. Dette arbejde har dannet baggrund for udarbejdelse af to notater om træhøjhuse og brandforhold.

Notaterne er interessante og gør dels status for fleretagers træhusbyggeri worldwide og beskriver hvilke forhold der er vigtige at have fokus på, når brandsikring skal håndteres i fleretagers træhuse.

Find notaterne her:

Allerede godt i gang

”Netværket for Højhuse i Træ” er allerede godt i gang og har planlagt årets første aktiviteter med studietur og workshop.

Studietur til Norge

Den 27. – 28. marts 2017 har InnoBYG, i samarbejde med TRETORGET, arrangeret en studietur til Norge. På turen er der mulighed for at se store trækonstruktioner og høre om fremtidens fleretagers træhusbyggerier i Norge.

Workshop om højhuse i træ – hvad skal der til?

Den 4. maj afholdes workshop om højhuse i træ på Teknologisk Institut.

Læs mere om netværket og de kommende aktiviteter på Træ.dk: Netværk for højhuse i træ fortsætter