13-06-2017

TRÆKON 2017 – engelsk oversættelse

Tidligere på året kunne en opdateret TRÆKON [Version 2017] se dagens lys. Den opdaterede version trådte i kraft 1. marts 2017.

Nu er der også blevet udarbejdet en engelsk version af de opdaterede Salgs- og Leveringsbetingelser.

Se TRÆKON på dansk og engelsk her:

Hvis du vil se hvad der er ændret i forhold til den tidligere version,  så se dette dokument der sammenstiller ændringerne: