Grangren_overview

CITES/Washingtonkonventionen og IUCN’s rødlister regulerer den internationale handel med truede vilde dyr og planter, herunder kommercielle træarter, så bestandene kan bevares for eftertiden.

 

Truede træarter

 

 

Print Friendly, PDF & Email