Verifikationsordning for træbaserede byggevarer

Verifikationsordning

Dansk Træforening lancerede i 2012 en verifikationsordning for træbaserede byggevarer i samarbejde med Dansk Standard.

Det skete i kølvandet på myndighedernes markedskontrol på træpladeområdet. Siden har myndighederne også gennemført markedskontrol af trægulve og der føres løbende kontrol på byggevareområdet – såvel proaktivt som reaktivt.

Der er derfor god grund til at have styr på dokumentationen, og derfor vil vi minde om vores verifikationsordning, som er et hjælpeværktøj for foreningens medlemmer.

Ordningen er sat i søen for at sikre efterlevelsen af det nationale dokumentationsgrundlag og krav til CE-mærkede byggevarer, og for derved at understøtte og lette markedsføringen af træbaserede byggevarer i Danmark.

Medlemmer af Dansk Træforening får adgang til ordningen til en favorabel pris.

Bestyrelsen i Dansk Træforening opfordrede ved lanceringen medlemmerne til at gøre brug af ordningen – fx forud for introduktion af nye produkter på markedet eller i tilfælde hvor der måtte være tvivl om dokumentationsgrundlaget for eksisterende byggevarer på markedet.

Verifikationsordningen administreres af Dansk Standard og med ordningen får medlemmerne én central indgang til kompetent oplysning om dokumentationsgrundlaget for en konkret byggevare. Det gælder eksempelvis indenfor:

  • Træbaserede plader iht. EN 13986 Træbaserede plader til konstruktionsbrug
  • Konstruktionstræ iht. EN 14081 Trækonstruktioner – Styrkesorteret konstruktionstræ med rektangulært tværsnit
  • Træ til beklædning iht. EN 14915 Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug
  • eller enhver anden træbaseret byggevare.

Læs mere om CE-mærkning her

Ordningen er detaljeret beskrevet i dette dokument: Dansk Træforenings verifikationsordning for træbaserede byggevarer – Vejledning.

Der tages udgangspunkt i en checkliste med dokumenter som skal indhentes fra leverandøren eller producenten. Dansk Standard gennemfører herefter dokumentkontrol og tjekker hvilke danske lovkrav der gør sig gældende i forhold til de deklarerede værdier. Dansk Standard udsteder til slut et dokument med resultat af gennemgangen.

Den ansvarlige i Dansk Standard er Henrik Rudolf som kan kontaktes på hru@ds.dk eller telefon 3996 6251.

Print Friendly, PDF & Email