Hold dig informeret om vigtig brancheinfo i træbranchen

CE-mærkning

CE-mærkningen er obligatorisk for alle byggevarer, også byggevarer af træ. CE-mærket angiver bl.a. at byggevaren opfylder en række mindstekrav, der sikrer fri  anvendelse i alle EU-lande.

CE-mærkning af trævarer er vigtig markedsvilkår - læs mere om vigtig brancheinfo for træbranchen på www.dktimber.dk

Plantesundhed

Træ og produkter af træ kan indeholde plantesygdomme og skadedyr. En fælles EU lovgivning forhindrer at der indslæbes planteskadegørere fra lande uden for EU.

Timber_lille

Brancheaftaler

Dansk Træforening har sammen med en række andre brancheorganisationer indgået fælles, frivillige aftaler, der fastsætter krav til anvendelse af visse typer træprodukter.

birketrae_lille

Salgs og leveringsbetingelser

DANKON og TRÆKON er en drejebog for alle situationer i handelsforløbet mellem to parter der indgår en handel med et træprodukt. Det gælder fra indgåelse af kontrakt til afslutning af handel.

Stamme

Print Friendly, PDF & Email