Generelt

Sekretariatet indsamler og videreformidler en række statistikker og markedsrapporter, der beskriver såvel den nationale og internationale træmarked.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT NEDENSTÅENDE PUNKTER ER FORBEHOLDT MEDLEMMER AF DANSK TRÆFORENING OG AT DER KRÆVES LOGIN FOR AT SE ARTIKLERNES INDHOLD.

Generelt