Dansk Træforenings Code of Conduct

Dansk Træforening er brancheforening for virksomheder, som driver betydelig handel med træ og træbaserede produkter. Vi arbejder for en pålidelig og miljømæssig velfungerende træbranche i Danmark og for at styrke brugen af træ som materiale i den grønne omstilling.

 

Dansk Træforening vil fremme handel med træ fra bæredygtigt forvaltede skove, og vores medlemmer tager ansvar for natur og miljø i både Danmark og i leverandørlandene. Alle Dansk Træforenings medlemmer er senest med udgangen af maj 2022 sporbarhedscertificerede eller sikrer på anden vis en ubrudt chain of custody.

 

Denne Code of Conduct betragtes som Dansk Træforenings overordnede, fælles miljøpolitik. De enkelte medlemmer kan frit formulere en individuel og mere detaljeret miljøpolitik, som inkorporerer Code of Conduct.

 

Alle medlemmer af Dansk Træforening er forpligtet til at tilslutte sig Code of Conduct. Overtrædelse af Code of Conduct vil medføre sanktioner og i yderste instans eksklusion..

Sådan kommer du videre: