Byggevarer der skal CE-mærkes

Alle byggevarer, herunder byggevarer af træ, som der er udarbejdet en harmoniseret standard for, og hvor overgangsperioden er udløbet, skal CE-mærkes, for at kunne bringes på EU’s marked.

Baggrund

 

Den Europæiske Byggevareforordning skal sikre byggevarers frie bevægelighed i EU’s indre marked. Det sker gennem CE-mærkning af byggevarerne. CE-mærket angiver at byggevaren opfylder en række mindstekrav, der indebærer at den frit kan omsættes og anvendes i alle EU-lande uden nye krav om national prøvning og godkendelse.

 

CE-mærkningen bliver obligatorisk for alle byggevarer, også byggevarer af træ, i takt med at der bliver udarbejdet en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse (ETA) for de pågældende byggevarer.

 

Byggevareforordningen indeholder som noget nyt et krav om, at bæredygtighed skal deklareres for alle byggevarer. Dette krav træder dog ikke i kraft pr. 1. juli 2013.

 

Som noget nyt skal der pr. 1. juli 2013 udarbejdes en Ydeevnedeklaration (DoP) i stedet for en overensstemmelseserklæring.

Den danske lovgivning

 

Den danske lovgivning om CE-mærkning af byggevarer slår to vigtige forhold fast: Byggevarer må kun markedsføres eller sælges i Danmark:

 

 • Hvis de opfylder bygningsreglementet og
 • Hvis de er forsynet med CE-mærkning, i det tilfælde at de er omfattet af en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse (ETA).

 

Produkttyper som er omfattet af disse harmoniserede standarder, og som derfor skal bære CE-mærkning, er materialer der indgår ’varigt’ eller som en ’fast del’ i byggeriet.

 

Produkttyper til møbler, inventar, såsom køkkener, skabe og lignende er derimod ikke omfattet af det europæiske byggevaredirektiv og skal derfor ikke CE-mærkes.

 

Byggevareforordningen indeholder forpligtelser for medlemsstaterne til at gennemføre markedsovervågning. Dette har fungeret siden 2010 i Danmark, og myndighederne gennemfører årligt 2 proaktive markedsindsatser rettet mod forskellige byggevarer.

 

Ansvaret for at CE-mærkningen foretages korrekt og på det rigtige grundlag påhviler den, der bringer produktet på det danske marked, hvilket kan være: producenten, dennes agent/repræsentant, importøren eller den industrielle aftager.

 

Læs mere om overgangen fra Byggevaredirektiv til Byggevareforordning i denne pjece fra Dansk Standard.

Byggevarer af træ som skal være CE-mærket

 

 • Alle træbaserede pladematerialer til konstruktionsbrug – til fx gulv og tag – iht. DS/EN 13986 er CE-mærket siden 1. april 2005
 • Brædder til beklædningsformål iht. EN 14915 er CE-mærket fra 1. juni 2008. Standarden omfatter alle brædder, der vil kunne anvendes til beklædningsformål, både profilerede og firkantsavede produkter.
 • Konstruktionstræ – visuelt og maskinsorteret – med rektangulært tværsnit iht. DS/EN 14081, herunder Taglægter
 • Limtræ til bærende konstruktioner iht. DS/EN 14080
 • Trægulve iht. DS/EN 14342. CE-mærkningen af trægulve omfatter følgende typer: 

   

       Massive parketprodukter med fer og not (EN 13226)

       Massive parketstavsprodukter (EN 13227)

       Klodsgulve og tilsvarende massive gulvtyper, f.eks.       langstave (EN 13228)

       Mosaikparket (EN 13488)

       Lamelparket (EN 13489)

       Massive parketbrædder af løvtræ (EN 13629)

       Massive brædder af nåletræ (EN 13990

Verifikationsordning for træbaserede byggevarer

 

Dansk Træforening har, i samarbejde med Dansk Standard, etableret en verifikationsordning for træbaserede byggevarer. Ordningen er et hjælpeværktøj til efterlevelse af det nationale dokumentationsgrundlag og krav til CE-mærkede byggevarer.

 

Medlemmer af Dansk Træforening får adgang til ordningen til en favorabel pris.

Sådan kommer du videre

 

Lovgivning:

Andre hjemmesider: