Bekæmp klimaforandringerne: Brug træ!

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer menneskeheden står over for i dag.


FN’s Klimapanel har sandsynliggjort, at det er menneskeskabt udledning af drivhusgasser, der er en af hovedårsagerne til de klimaforandringer vi allerede ser nu. Klimaforandringerme kan få skæbnesvangre konsekvenser for menneskeheden og vores fremtid på jorden. Et centralt fokusområde er blevet den menneskeskabte CO2-udledning, og hvordan den kan sænkes.

 

Træ er verdens mest klimavenlige råstof

 

Et aktivt skovbrug og øget brug af træ bidrager til at CO2-udledningen mindskes på flere måder:

 

Sådan bidrager træ i kampen mod klimaforandringerne:

 

1. Skoven er en CO2-bank

 

 • Verdens skove udgør et stort CO2-lager. Alene de europæiske skove binder 150-200 milliarder ton CO2.
 • Europas skove vokser med 661.000 hektar pr. år. Denne tilvækst indebærer at yderligere 2 milliarder ton CO2 lagres hvert år.
 • Skovrydning står for henved 20 % af verdens årlige udledning af CO2. Skovene skal bevares – og benyttes.

Kilder:  UN FAO, Global Forest Resources Assessment, 2005, UN FAO, State of the World’s Forests, 2007, Skov- og Naturstyrelsen.

 

2. Træprodukter lagrer CO2

 

 • Når vi bruger træ i f.eks. byggeriet lagrer vi COi hele produktets levetid.
 • Alene Europas samlede lager af træprodukter binder ca. 220 millioner ton CO2.
 • Dette lager øges hvert år med yderligere 20 millioner ton CO2.

Kilde: Dr A Frühwald, Hamborg Universitet, 2004

 

3. Træ har en bedre CO2 -profil end andre byggematerialer

 

 • Fremstilling af træprodukter giver et lavt CO2-udslip sammelignet med andre materialer.
 • Når én kubikmeter træ erstatter en tilsvarende mængde af et andet materiale, spares et CO2-udslip på mellem 0,7 og 1,1 ton CO2.

Kilde: Edinburgh Centre for Carbon Management

 

4. Træ er en CO2-neutral energikilde

 

 • Træ er en fornybar, CO2-neutral energikilde, som definitivt kan erstatte fossile brændstoffer.
 • Man udnytter energi og Kulstof (C) som allerede er i kredsløb, i stedet for at hente ekstra kulstof op af jorden i form af kul, olie eller gas.

5. Optimér CO2-bindingen i træ gennem kaskade-anvendelse

 

 • Anvend træ fra bæredygtigt forvaltede skove.
 • Forlæng træprodukltets levetid gennem godt design og god vedligeholdelse.
 • Genanvend træprodukter og materialer, hvor det er muligt, f.eks. byggematerialer.
 • Udtjent træ kan genanvendes som energi i form af biobrændsel.