Dansk Træforenings medlemmer har forpligtet sig til i 2020 at øge importen af bæredygtigt produceret tropisk træ med 30 % i forhold til 2015. I 2015 importerede Dansk Træforenings medlemmer ca 19.000 m3 tropisk træ, hvoraf ca 6.000 m3 var fra dokumenterbart bæredygtige kilder, svarende til ca 31% af importen.

Dansk Træforening har modtaget økonomisk støtte fra European Sustainable Tropical Timber Coalition (EU STTC) til at arbejde for at fremme indkøb og anvendelse af bæredygtigt tropisk træ og nå dette mål.

Tropeskove

Læs mere om tropeskove og om hvordan man beskytter tropeskove ved at benytte tropisk træ.

Lovlig og bæredygtig skovdrift

Læs mere om hvilke regler der er i forbindelse med import af tropisk træ.

Egenskaber for tropisk træ

Læs mere om hvilke egenskaber de forskellige arter af tropisk træ har.

Anvendelse af tropisk træ

Se eksempler på hvordan tropisk træ bliver brugt i byggeri og møbelproduktion.

Red regnskoven
– brug tropisk træ

Læs mere om hvordan vi sikrer regnskoven.

Brug tropisk træ
– for klimaets skyld

I et klimamæssigt perspektiv er skovene særligt vigtige.

Verdensmålene

Handel med tropisk træ er med til at opfylde FNs verdensmål.

Find din leverandør

Find din leverandør blandt Dansk Træforenings medlemmer.

Del budskabet

Spred det gode budskab om tropisk træ.

Links

Her kan du finde en oversigt over relevante links.

Use it or lose it

Print Friendly, PDF & Email