Brancheaftaler

For at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i dansk byggeri har Dansk Træforening, sammen med en række andre brancheorganisationer indgået fælles, frivillige aftaler, der fastsætter krav til anvendelse af visse typer træprodukter ved tagarbejder.

 

Der er udarbedet brancheaftaler for henholdsvis Taglægter og Tagplader.