Red regnskoven - brug tropisk træ

Red regnskoven – brug tropisk træ. Det kan lyde selvmodsigende, men hvis vi vil have, at der også er regnskov i fremtiden, skal vi til at bruge mere tropisk træ. Det skal selvfølgelig være bæredygtigt skovet, lige som alt andet træ. Ved bæredygtig forstås, at skoven bevarer sit omfang og kun tilvæksten fældes. Kapitalen bliver stående – renterne fældes.

 

Mange har nok hørt påbuddet om, at man ikke skal bruge papir, for så er man med til at fælde regnskoven. Det er sandt, at de tropiske regnskove har set bedre dage, men en boykot vil være forkert og alene føre til en kraftig værdiforringelse af skoven.

 

Og det har heller ikke så meget at gøre med brugen af papir, som det har med brugen (eller manglen på brug af) tropisk træ.

 

For udover at være nødvendig for dyr og klima, er regnskoven også en indtægtskilde for mennesker. Men hvis efterspørgslen på tropisk træ er lav og indtægten ligeså, bliver regnskoven ryddet til fordel for palmeolieplantager eller landbrug.

 

Det er holdbart for hverken dyr eller miljø. Vil vi bevare regnskoven, skal vi altså købe tropisk træ og betale det til priser, der gør det muligt for producenterne at pleje skoven, så balance opnås.

 

Se videoen nedenfor, hvor man følger indonesiske skovarbejdere, savværksfolk og lokale møbelproducenter. For disse mennesker betyder det bæredygtige skovbrug, at der kommer mad på bordet, at deres børn kan tage en universitetsuddannelse og at der også er skov i fremtiden.