Om Dansk Træforening

Medlemmer

Dansk Træforening har 31 medlemmer spredt over hele landet. Se hvem der er medlem og hvor virksomhederne har hjemme i medlemsoversigten.

Læs mere her

Miljøpolitik

Dansk Træforening har vedtaget et sæt grundlæggende principper – en Code of Conduct – som medlemmerne er forpligtet til at overholde i deres daglige virke.

Læs mere her

Historie

Dansk Træforening blev oprettet ved en fusion i 1991, men med rødder helt tilbage til 1893, er det en forening med langvarige og stolte traditioner.

Læs mere her

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes kollektive interesser, herunder i forhandlinger med danske og udenlandske myndigheder.

Læs mere her

Bestyrelsen

Dansk Træforening bestyrelse udgøres af seks medlemmer, bestående af to medlemmer fra hvert af områderne: trælast, plader og hårdttræ.

Læs mere her

Medarbejdere

Den daglige drift af Dansk Træforening varetages af sekretariatets to fuldtidsansatte medarbejdere og en studentermedhjælper.

Læs mere her

Vedtægter

Af Dansk Træforenings vedtægter fremgår det bl.a. at foreningen er for virksomheder som driver betydelig selvstændig en gros handel med træ.

Læs mere her

Kontakt

Ønsker du at rette henvendelse til Dansk Træforening med spørgsmål eller lignende, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet på mail eller telefon.

Læs mere her

Bliv medlem

Som medlem af Dansk Træforening får du hurtig og kompetent rådgivning fra sekretariatet og adgang til et stort fagligt netværk – nationalt såvel som internationalt.

Læs mere her