Truede træarter

Truede træarter

CITES/Washingtonkonventionen og IUCN’s rødlister regulerer den internationale handel med truede vilde dyr og planter, herunder kommercielle træarter, så bestandene kan bevares for eftertiden.