Verdens skove

16-08-2018

FAO har netop udgivet en ny rapport i 2018, med opgørelsen over status for verdens skove.

 

Forest Recource Assesment (FRA) en afdeling under FAO har lavet opgørelsen over det globale skov dække. Den fulde rapport og anden information, finders nederst på siden.

 

Det er estimeret at det globale skovdække har haft en nedadgående tendens i perioden mellem 1990 og 2015, fra 31,6 % til 30,6 %. Dette er svarende til en reducering på 130,5 millioner hektar, over en 25 års periode, hvilket svare til en årlig reduktion af skovarealet på 5,2 millioner hektar, eller 1,2 gange Danmarks areal.

 

Tidligere målinger, viser et nettotabet i perioden 2000–2005 er estimeret til –7.3 millioner hektar om året, mens det i perioden fra 1990-2000 lå på –8.9 millioner hektar om året.
Det kan derfor antages at politiske tiltag samt certificeringer har vist deres effekt i den seneste 10 års periode.

 

Trods den tilbagegående tendens af skovarealet på verdensplan, ser Europa i sammenhæng med Nordamerika en stigning i skovarealet i perioden mellem 1990 til 2015, fra 40,3 % til 41 % af det samlet land areal. Hvilket også er gældende i størstedelen af Asien. Se figur 1.

 

I denne periode har Danmark forøget sit skovareal fra 445.000 hektar i 1990 til 624.782 hektar i 2015.


Hvilket er svarende til en årligt etablering af 7.191 ha skov over denne 25  års periode.


Dermed er det totale danske skovareal steget fra 10,3 % til at udgør 14,5 % af landarealet.

 

 

Afskovningen forekommer stadigt på baggrund af omlæggelsen af skov til landbrugsarealer og illegalt skovbrug, hvilket hovedsageligt forekommer i tredjeverdenslande.


Ændringen af skov til landbrugsarealer resulterer i tabet af værdifulde habitater for både mennesker og dyr i og omkring skovene, som er livsnødvendige for overlevelse. Jord erosion, som påvirker igennem udyrkelige arealer og i nogle tilfælde leder til ørkendannelse. Rent drikkevand bliver en manglende recource da skovene fældes, og filteret fjernes til produktionen af det rent drikkevand. Ydermere er afskovningen og skovdegraderingen stadig den anden største kilde til udledning af drivhusgasser efter fossile brandstoffer.

 

Herunder viser fordelingen af skov på verdensplan, med markeringer af hotspots – hvor de største ændringen af skovarealet forkommer.

 

 

World map of forest cover change – World Development Report.
Kilde: https://ourworldindata.org/forests

 

På baggrund af opgørelsen af det stadig faldende globale skovareal, kan DanskTræforening kun udtrykke sig klart på baggrund af vigtigheden certificeret produkter og de politiske tiltag som EUTR.

Et af de største udfordringer for vor tid er derfor, hvordan vi kan forbedre fødevaresikkerheden uden at reducere skovarealet, samt opretholde et kontinuert og bæredygtigt skovbrug.

 

FAO’s rapport og yderlige informationer kan hentes herunder.

Links

Eksterne kilder: Statistikker over de Danske Skove og Plantager