Dansk Træforenings Due Diligence ordning

ETTF har udviklet en harmoniseret Due Diligence ordning til brug for de enkelte træforeninger og deres medlemmer i Europa.


Due Diligence ordningen er det helt centrale redskab for virksomhederne for at kunne efterleve EUTRs bestemmelser.
Due diligence ordningen består af en samling dokumenter - et grundlæggende sæt guidelines med flere annekser samt to regneark til at understøtte informationsindhentning og risikovurdering af leverandører.


Det er vigtigt at Due diligence ordningen kan bruges af medlemmerne i praksis og derfor er ethvert forslag til forbedring eller tydeliggørelse mere end velkomment. Sådanne input kan ligeledes indgå i den løbende evaluering og revision af ordningen som EUTR stiller krav om.

Læsevejledning

ETTFs Due diligence ordning består af en samling dokumenter samt to regneark til støtte for leverandørhåndtering.


Figuren viser sammenhængen mellem dokumenterne, der enten kan udskrives samlet eller hver for sig - nederst er word-format.
ETTF Due diligence guideline er den centrale indgang og her beskrives trin for trin de forholdsregler en virksomhed skal tage i processen.


De enkelte annexer er værktøjer og skabeloner der understøtter den enkelte virksomhed i systematisk at indhente information om sine træleverancer og vurdere risikoen for ulovligt træ i forsyningskæden.
Annex 5 indeholder en guide til selve risikovurderingsprocessen.

ETTF Due Diligence Guidelines

Excel Regneark

Højreklik med musen og tryk på 'Gem link som...' for at downloade de to Excel regneark

Samlet dokument