Kontingentstruktur for medlemskab af Dansk Træforening

Kontingentet består af to dele:

  1. Medarbejderbaseret basiskontingent plus
  2. Sektionsbaseret kontingent
    1. …hvis trælast eller industri, så er kontingentet baseret på fast pris
    2. …hvis plader eller hårdttræ, så er kontingentet baseret på omsætningen, gradueret efter størrelse.

Der regnes på totalomsætning af træbaserede varer og der sondres ikke mellem indenlandsk og udenlandsk omsætning.

Kontingentsatser 2023

Missing image

Figur 1 Kontingentstruktur og satser 2023. Den enkelte virksomheds kontingent fremkommer som summen af det medarbejderbestemte basiskontingent, plus fast kontingent for trælastmedlemmer afhængig af kategori eller det omsætningsbaserede kontingent for øvrige medlemmer.

Den årlige indeksregulering er sat i bero 2021, 2022 og 2023.