Formål

Dansk Træforening samler såvel danske som udenlandske virksomheder med væsentlig import af træ til Danmark.


Dansk Træforenings formål er defineret i vedtægternes § 2:
”Foreningens formål er at varetage medlemmernes kollektive interesser, herunder ved fælles optræden under forhandlinger med myndigheder og med udenlandske og indenlandske organisationer samt i anliggender, som efter bestyrelsens skøn i øvrigt naturligt varetages af foreningen.”


Et medlemskab af Dansk Træforening giver adgang til et stort professionelt netværk – nationalt og internationalt.
Dansk Træforening er også en beredskabsforening, som med kort varsel kan agere på både individuelle og kollektive trusler og problemer i relation til import af træ og træbaserede produkter uanset oprindelsen.


Ligeledes er foreningen rammen for kolleger og konkurrenters mulighed for at mødes og udveksle synspunkter og formulere holdninger.