Verdensmålene

I den seneste rapport om verdensmålene omtaler FN skovcertificering som et af nøgleværktøjerne til at skabe bæredygtigt skovbrug i praksis. Rapporten viser et fortsat øget areal med certificeret skov.

 

“FN-rapporten er et klart signal til regeringer, internationale organisationer, skovejere og -forvaltere og handelssektoren om, at certificering, så som FSCs, er en konkret måde at opnå FNs Verdensmål på”, siger John Hontelez, Chief Advocacy Officer for FSC International.

 

Ifølge FSC, bidrager deres certificering til at nå elleve af verdensmålene, herunder blandt andet Afskaf fattigdom, Stop sult, Rent vand og sanitet og Livet på land. Også hos PEFC roser man FN.

 

“Verdensmålene anerkender skovenes positive bidrag i stedet for blot at se dem som en truet naturressource, der skal fredes,” siger Ben Gunneberg, generalsekretær og CEO hos PEFC International. “De gør det lettere for os at identificere og styrke sammenhængen mellem bæredygtig skovbrug og verdensmålene, der ikke nødvendigvis refererer til skovbrug, om så det er afskaffelse af fattigdom og sult, fremning af sundhed, trivsel og uddannelse eller nogle af de andre mål. Dette vil føre til nye samarbejder og fælles projekter med mennesker og organisationer, som vi endnu ikke har arbejdet sammen med på vores rejse mod bæredygtighed”.

Med bæredygtigt skovbrug kommer vi nærmere på verdensmålene

Når du bruger bæredygtigt træ er du med til at afskaffe fattigdom og fremme livet på land. Ved at bruge bæredygtigt tropisk træ er du derved med til at bidrage til at vi når FNs 1. og 15. verdensmål.

Træ i byggeriet er ikke kun lækkert og behageligt for dem, der skal opholde sig der. Træbyggeri gavner også klimaet og understøtter ansvarligt forbrug og produktion, der er FNs 12. og 13. verdensmål.

Produkter af træ indlejrer CO2 – det hjælper med at opfylde FNs 9. og 13. verdensmål om at fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Tekstiler af træ er med til at fremme bæredygtig innovation og industrialisering, samt ansvarligt forbrug og produktion. Når bæredygtigt skovbrug munder ud i tekstiler af træ, er det således med til at opfylde 9. og 12. verdensmål.