Statens træ skal være bæredygtigt

Alle statslige institutioner i Danmark forpligtes til at kræve bæredygtigt træ, når der købes papir, byggematerialer, møbler og andre trævarer.

 

Vi skal stille krav til det træ, vi køber og som bruges til byggeri, så vi er sikre på, at nye træer kommer til, når andre fældes. Med bæredygtigt indkøb af træ bliver der blandt andet tænkt på skovens mangfoldighed, skovarbejdernes forhold og den langsigtede produktion i skovene”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

 

Baggrunden for reglerne er beslutningen om bæredygtigt træ i Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb fra efteråret 2013. Denne beslutning er udmøntet i et cirkulære og en vejledning.

 

Cirkulæret gælder for statens indkøb af træ til byggeri, møbler og papir mv. og omfatter træ fra alle oprindelseslande. Reglerne gælder ikke for statens indkøb af træ til energifremstilling.

 

Vejledningen er møntet på alle offentlige institutioner, og kan anvendes for alle typer træbaserede produkter uanset træets slutanvendelse.

 

På samme måde kan private virksomheder også bruge vejledningen når de køber ind.

 

Hvad er bæredygtigt træ og hvordan dokumenteres det?

”Bæredygtigt træ” defineres i vejledningen som træ fra bæredygtigt forvaltede skove, genbrugstræ eller (inden for nærmere fastlagte rammer) iblandet ”lovligt fældet træ”.

 

Naturstyrelsen har opstillet en række kriterier for bæredygtigt produceret træ og Naturstyrelsen peger på FSC, PEFC eller tilsvarende som garanter for bæredygtigt træ.

 

Sådan kommer du videre

Både cirkulære og vejledning kan downloades fra retsinformation:

På Naturstyrelsens hjemmeside er der mere information om den offentlige indkøbspolitik for træ.

 

Dansk Træforening har siden 2001 været medlem af Miljøministeriets følgegruppe for det offentliges indkøb af træ.

 

Video

Se Naturstyrelsens to små videoer der forklare hvofor og hvordan man skal sikre sig bæredygtigt træ?

Bæredygtigt træ. Hvorfor?

Bæredygtigt træ. Hvordan?

Offentlige indkøbspolitikker i andre lande

Det er ikke kun i Danmark der er lavet en offentlig indkøbspolitik for træ. I en lang række andre EU lande er der igennem de senere år udarbejdet offentlige indkøbspolitikker. Det gælder f.eks. i:

 

• Storbritannien
• Frankrig
• Holland
• Tyskland
• Belgien

 

Fælles for politikkerne er, at de fokuserer på at træ som minimum skal være lovligt produceret og helst også bæredygtigt. Målet er at udnytte den offentlige sektors købekraft til at skabe et marked for verificeret lovligt og bæredygtigt træ for derigennem at bidrage til en bæredygtig forvaltning af verdens skove.

 

Naturstyrelsen har lavet en oversigt over offentlige indkøbspolitikker for træ i 7 udvalgte lande.

 

Chatham House har lavet en analyse af offentlige indkøbspolitikker for træ som instrument for at fremme lovlig og bæredygtig skovdrift.