Brug tropisk træ - for klimaets skyld

Verdens skove – og de tropiske skove i særdeleshed – har mange funktioner.

 

Udover at levere træ til materialer producerer tropeskoven føde, foder, medicin, brændsel, læ, beskæftigelse, rekreation, levested for dyre- og planteliv (biodiversitet), nedbør, rent grundvand, landskabsvariationer, kulstofdræn og kulstoflager med mere.

 

I et klimamæssigt perspektiv er skovene særligt vigtige. Skovene rummer ca. dobbelt så meget kulstof som der er i atmosfæren, og skovene udgør de største økosystemer.

 

Skovenes økosystemer er dermed det største klimaredskab vi har.

Skovene skal bruges aktivt

Rydning af verdens skove, herunder konvertering af regnskov til landbrugsarealer samt illegal og ubæredygtig hugst, fører til store udledninger af CO2.

 

Det anslås at mellem 15 og 20% af den globale CO2-udledning stammer fra skovrydning og degradering af skove. Det er mere end verdens samlede transportsektor udleder.

 

Forskere peger på at hvis vi vil undgå katastrofale klimaændringer, skal vi dyrke og bruge skovene aktivt.

 

Træ kan erstatte energitunge materialer som både kul, stål, olie og beton. Derfor er der en stor klimaeffekt ved både træprodukter og bioenergi.

 

Se denne korte film om hvorfor skovene er vitale for vores klima (husk lyd):