Importkontrol af træ og træprodukter fra lande udenfor EU

Træ og produkter af træ kan indeholde plantesygdomme og skadedyr.  Derfor har EU en fælles lovgivning, der skal forhindre karantæneskadegørere og andre regulerede skadegørere i at komme ind i EU.

 

Det er Landbrugsstyrelsen der administrerer denne lovgivning i Danmark og fører kontrol med import af planter og planteprodukter.

 

Virksomheder, der til professionelt brug importerer sendinger af planter og planteprodukter, der skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, skal være registreret som importør hos Landbrugsstyrelsen.

 

Landbrugsstyrelsen fører kontrol med:

  • Import af træ og træprodukter
  • Import af træemballage

Import af træ og træprodukter

EU har opstillet plantesundhedsmæssige krav til træ og træprodukter der importeres til EU fra tredjelande.

 

Reglerne opdateres løbende i takt med at der sker ændringer i truslerne fra planteskadegørere eller der udvikles nye metoder til behandling af træ.

 

Der er i dag regler for blandt andet:

 

Import af nåletræ, fx:

  • Alt nåletræ fra Rusland skal følges af plantesundhedscertifikat ved import til EU
  • Krav om, at bark af nåletræ skal have gennemgået gasning eller varmebehandling.

 

Import af løvtræ, fx:

  • Savet Ask fra USA og Canada
  • Egetræsflis fra USA, skal fremstilles af afbarket træ og have gennemgået ovntørring, gasning eller varmebehandling.
  • importkrav på isoleret bark af slægten birk (Betula) med oprindelse i Canada og USA.
  • træ af slægten birk (Betula), herunder træ, som ikke har bevaret sin naturlige runding, med oprindelse i Canada og USA

 

Læs de gældende bestemmelser i deres fulde ordlyd:

 

Landbrugsstyrelsen har lavet en vejledning til plantesundhedskontrol: 

 

 

Kapitel 3 beskriver importkontrolprocedurerne, herunder

·       Registrering af importvirksomhed,

·       hvor og hvordan kontrollen foregår

·       betaling for kontrol

·       anvendelse af TRACES

·       anmeldelsesfrister forud for varers ankomst mm

Import af træemballage

Der er importregler for træemballage der indføres med varer – herunder træ og træprodukter – til EU fra tredjelande. Kravet gælder ikke ved handel inden for EU og gælder ikke ved import fra Schweiz.

 

Importbestemmelserne for træemballage følger den internationale standard ISPM 15. Dette indebærer at træemballagen skal være varmebehandlet eller gasset og at træet skal være mærket bl.a. med IPPC logo og med angivelse af hvilken behandling, der er udført.

 

Læs mere om import af træemballage på 

Import af træemballage

 

Der kan du også læse mere om den internationale standard for træemballage, ISPM 15.

 

Sådan kommer du videre:

 

Landbrugsstyrelsen

Planter og Biosikkerhed

Telefon: 33 95 80 00

E-mail: planter&biosikkerhed@lbst.dk