Advarsel om import af birkekrydsfiner

23. juni 2023

I forbindelse med udarbejdelse af vores importstatistikker for pladeprodukter er vi blevet opmærksomme på import af birkekrydsfiner fra en række tredjelande, hvor vi vurderer, at der er høj risiko for, at træet har  sin oprindelse i Rusland.

 

Vi ser med stor bekymring på dette forhold, idet virksomheder risikerer at overtræde såvel EU’s sanktioner  mod Rusland som EUTR.

 

Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine har EU som bekendt vedtaget omfattende sanktioner mod Rusland. Disse omfatter også forbud mod import af alle trævarer i kapitel 44 i EU’s Kombinerede Nomenklatur. Sanktionerne gælder både for direkte import fra Rusland og for import via tredjelande af  forarbejdede varer.


I tillæg til EU’s sanktioner regulerer EUTR importen af træ og træprodukter til EU. EUTR stiller præcise krav til at kende træets oprindelse, uanset om træproduktet er forarbejdet i et tredjeland.
EUTR/FLEGT-komiteen, som består af de kompetente myndigheder i EU's medlemslande, har på et møde  29. april 2022 konkluderet, at det ikke er muligt at efterleve EUTR, hvis man bringer træ og træprodukter med oprindelse i Rusland i omsætning i EU . Disse konklusioner er fortsat gældende.

 

Vores dataudtræk fra Danmarks Statistik har registreret import af birkekrydsfiner fra Kasakhstan, Kina,  Vietnam, Tyrkiet og Brasilien. Ingen af disse lande har indført sanktioner mod Rusland, og i lyset af birkens  udbredelsesområde vurderer vi, at der er betydelig risiko for, at det indeholdte birketræ kan have sin oprindelse i Rusland. Særligt tydeligt træder Kasakhstan frem, idet der ikke på noget tidligere tidspunkt er  registreret import af birkekrydsfiner, endsige andre pladeprodukter.

 

Vi vil understrege, at omgåelse af EU’s sanktioner og EUTR kan medføre alvorlige sanktioner (herunder bøde, konfiskation af udbytte samt op til 4 års fængsel) og betydeligt omdømmetab – ikke blot for den  pågældende virksomhed, men også for virksomhedens kunder.
Samtidig vil det undergrave effekten af EU’s sanktioner mod Rusland.

 

Vi opfordrer medlemmer til at være agtpågivende og afvise at indgå i enhver transaktion fra tredjelande eller fra andre EU-lande, hvor der kan være en risiko for, at træet har sin oprindelse i Rusland.

 

Vi er i dialog med de kompetente myndigheder, og Miljøstyrelsen oplyser, at de og Toldstyrelsen har fuldt  fokus rettet mod ændringer i handelsmønstre, herunder varer fra Kasakhstan med henblik på at undersøge omgåelse af EU’s sanktioner og EUTR.