Ring til os! +45 45 87 54 00 | dktimber@dktimber.dk

Seneste nyt

Se flere nyheder her

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien

Rapport viser, at træ bidrager med 77 mia. kroner til samfunds-økonomien og skaber arbejdspladser i hele landet.

Læs rapporten her

Træ er genialt

‘Træ er genialt’ er en folder fra Træ.dk med fakta og gode argumenter for hvorfor træ er et fantastisk råstof.

Se folderen her

Statistik om træ

Vi holder styr på importen af træ til Danmark. Det gælder importen af trælast, plader og hårdttræ.

Følg statistikken her

Code of Conduct

Træforeningen har en grundlæggende Code of Conduct, som medlemmerne er forpligtet til at overholde.

Læs mere her

Dansk Træforening

Dansk Træforening arbejder for at fremme branchens erhvervspolitiske interesser.

Som medlem af foreningen får du hurtig og kompetent rådgivning fra sekretariatet og adgang til et stort fagligt netværk.

Kontakt sekretariatet og hør mere om fordelene ved at blive medlem af Dansk Træforening.

Bliv medlem

Tegnefilm fra Træ.dk

Dansk Træforening deltager i den daglige drift af Træ.dk hvor vi bl.a. har lavet disse tegnefilm om træ. Læs meget mere om træ på Træ.dk.

SE MERE PÅ TRÆ.DK

EU’s Tømmerforordning

Har du brug for hjælp til EUTR?

EU's Tømmerforordning, også kaldet EUTR, forbyder markedsføring af ulovligt træ i EU. Forordningen kræver også at virksomheder skal kunne dokumentere hvordan de minimerer risikoen for at handle med ulovligt træ Som medlem får du hjælp til at efterleve de omfattende krav til bl.a. sporbarhed og risikoanalyse.

Læs mere her

Bæredygtigt træ

Den offentlige indkøbsvejledning

Pr. 1. juli 2014 er der fastlagt regler for indkøb af bæredygtigt træ i staten. Reglerne gælder indkøb af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv. Her kan du læse mere om Naturstyrelsens vejledning og hvordan fremtidige udbudsmaterialer og kontrakter kan sammensættes i forbindelse med salg af træprodukter til det offentlige..

Læs mere her

En stærk miljøprofil

Dansk Træforening ønsker at fremme handel med træ fra bæredygtigt forvaltede skove. Foreningens medlemmer tager skarp afstand fra illegal hugst, videreforarbejdning og salg af illegalt træ

Et professio­nelt netværk

Et medlemskab af Træforeningen giver adgang til et stort professionelt netværk – nationalt og internationalt. Foreningen giver kolleger og konkurrenter mulighed for at mødes og udveksle synspunkter og formulere fælles holdninge

Forening for træhandlere

Dansk Træforening er Danmarks brancheorganisation for træimportører, agenter og formidlere af træ. Foreningen samler såvel danske som udenlandske virksomheder med væsentlig import af træ til Danmark fra alle oprindelsesland