EUDR FAQ

5. juli 2023

 

Vi har deltaget i et statusmøde om EUDR i Miljøministeriet, hvor blandt andet den ny-udpegede kompetente myndighed Miljøstyrelsen holdt oplæg om deres forpligtelser under den kommende lovgivning.

 

Vi har i forlængelse af mødet etableret en netværksgruppe på skov- og træområdet, som skal mødes efter sommerferien. EU-Kommissionen har udarbejdet en FAQ om EUDR, som netop er blevet offentliggjort: https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-06/FAQ%20-%20Deforestation%20Regulation.pdf

 

Det er en første version, og dokumentet vil løbende blive opdateret med flere spørgsmål og svar.
Miljøstyrelsen arbejder på at få lavet en dansk FAQ. I hører
nærmere om den, når den er offentliggjort.