Regeringen og et bredt politisk flertal blev i går enige om en aftale, der strammer klimakravene til nyt byggeri fra 1. juli 2025.

 

Med aftalen bliver klimakravene for nyt byggeri strammet, og alt boligbyggeri vil blive omfattet. Desuden vil selve byggeprocessen blive inkluderet i klimaregnskabet

Klimakravene differentieres for forskellige bygningstyper.

 

CO2-loftet for byggeri skal fra 1. juli 2025 falde fra 12 kg pr. kvadratmeter om året til 7,1 kg.

Grænseværdien skal strammes i 2027 og igen i 2029, og skal da fastsættes ud fra den nyeste viden og data.

 

En yderligere, og vigtig del af aftalen er, at der skal gennemføres en omfattende revision af bygningsreglementet, så det sikres at alle krav til bygninger kan opfyldes når også CO2-kravene strammes.

 

Dansk Træforening har som bekendt bakket op om Reduction Roadmaps ambitiøse klimakrav, der omsætter Parisaftalens mål til konkrete CO2-mål for byggeriet.

Reduction Roadmaps mål til nybyggeri fra 2025 var en grænseværdi på 5,8 kg CO2 pr. kvadratmeter pr år.

 

Selvom den politiske aftale ikke indfrier denne ambition, så mener vi at aftalen er et godt skridt på vejen i den grønne omstilling af byggeriet og vi er sikre på at aftalen vil medvirke til at understøtte en øget anvendelse af træ af byggeriet.

 

Hele aftaleteksten (som er en tillægsaftale til den nationale strategi for bæredygtigt byggeri fra 2021) kan læses her:

https://www.sm.dk/Media/638525928477219508/Till%c3%a6gsaftale_om_stramning_af_CO2e-krav_til_bygninger.pdf