Skog og Ekonomi nr. 3

8. september 2023

 

Ny kvartalsanalyse fra Danske Bank Sverige: "Skog og Ekonomi nr. 3".
Denne udgave rummer, udover en gennemgang af det øjeblikkelige trælastmarked, en interessant analyse af de fremtidige hugstmuligheder i Sveriges skove.


Med udgangspunkt i Skogsstyrelsens hugstscenarier tegner sig store regionale hugstforskydninger.
Dette bliver koblet med en analyse af de seneste års store investeringsboom i træindustrien og savværkerne med forventninger om at øge produktionskapaciteten.


Analysen blev præsenteret på et webinar, som kan genses her:

https://danskebank.se/skog-och-lantbruk/nyheter-och-marknad/aktuellt/digital-skogskvall